Vše co děláme, děláme pro Vás

Zabýváme se především údržbou a čistotou města Slavičína a jeho přilehlých obcí. Pečujeme například o veřejnou zeleň, komunikace v létě i v zimě, veřejné osvětlení, dopravní značení, sportoviště a dětská hřiště. Provozujeme veřejné WC, spravujeme hřbitov, sběrné dvory nebo městské koupaliště. Věnujeme se také svozu odpadu, stavební činnosti, prodeji materiálů a pronájmu služeb.

Čistíme
22 858 m²
chodníků
Udržujeme
210 000 m²
zeleně
Provozujeme
1100 světelných
míst města

Navštivte nás nebo kontaktujte:

Pod Kaštany 50,
763 21 Slavičín

Novinky

Všechny novinky