O podniku
Aktivity
Kontaktní informace
 
  Společnost s ručením omezeným Služby města Slavičína, s.r.o. byla založena jediným zakladatelem Městem Slavičín, IČ 28 44 59, se sídlem Osvobození 25, 763 21 Slavičín na základě usnesení Městského zastupitelstva ve Slavičíně dne 23. 9. 1999. Základním předmětem činnosti obchodní společnosti je účelně a hospodárně uspokojovat potřeby města Slavičína v oblasti veřejně prospěšných služeb, s cílem postupného zlepšování životních podmínek občanů Slavičína.

REGISTRACE SPOLEČNOSTI:
 
Obchodní rejstřík, vedený Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 35 712
 
Den zápisu: 26. listopad 1999
 
Jediným společníkem společnosti je Město Slavičín, IČ: 28 44 59, Osvobození 25, 763 21 Slavičín. Základní kapitál společnosti 9 909 000,- Kč
 
 

Nabízíme tyto služby:

- Pronájem velkoobjemových kontejnerů
- Práce stavebními stroji: UN 053, UNC 061
- Kompresor, vibromax
- Řezání asfaltu, betonu
- Silniční a nákladní motorová doprava
- Rekonstrukce, výstavba, a údržba veřejného osvětlení
- Zámečnictví
- Zednické, obkladačské a dlaždičské práce
- Zahradnické práce - v oblasti veřejné zeleně, práce motorovou pilou, sečení travnatých ploch, prořez ovocných stromů, aj.
- Pronájem strojního zařízení
- Zprostředkovatelská činnost
- Prodej štěrku, písku, kameniva aj. stavebních materiálů
- Sběr druhotných surovin
- Zhotovení základů a rámů pro hrobní příslušenství
- Údržba hrobních míst
- Prodej hutního materiálu II. jakosti
- Instalace dopravního značení na pozemních komunikacích

Stáhněte si Ceník služeb a výkonu (soubor PDF)

 

 

 

 
 

Ukládání odpadů ve sběrných dvorech

Občané

Občan&e....

>>více informací
 
 

Optimalizováno pro rozlišení 800x600 bodů a Internet Explorer, (c) 2006 Služby města Slavičína, s.r.o.